Kunder och uppdrag - referenslista

Kunder

AB Volvo – communication excellence audits
AGA – Relationship selling, implementing MbO in sales
Appelbergs – management support, försäljningschef for hire
Jac.Jacobsen
Bayer Läkemedel – visions- och affärsutveckling
Bingolotto – kundvård och försäljning, event management, rekrytering
Bohusbanken – idéförsäljning private banking,
Coca Cola Sverige – ledningsgruppsutveckling
Det Norske Radiumhospital – organisationsutveckling, effektiva arbetsprocesser patologen
Ernst & Young – Sales Excellence, Rekrytering
Europolitan – säljträning, säljchefsträning, butikschefsträning, butikssäljarträning
Falkenbergs Sparbank – chefsutbildningar, säljträning privat- och företagsmarknad, rekrytering, kundnöjdhetsundersökningar
Fermenta Läkemedel – affärsplanering, kund(läkare)undersökningar, säljträning för läkemedelssäljare
Frigoscandia Equipment – Customer Centricity Program, Key Account Management, Employee Engagement Surveys, Customer Satisfaction Audits, Project Management Program, Implementing CRM Superoffice/Ceasar, Sales Excellence Training, Management Summits, European, US & APAC Sales & Service Summits, Executive Team Development, rekrytering
Frälsningsarmén – konflikthantering och samarbetesträning
Galderma – säljträning för läkemedelssäljare, rekrytering
Hallands Nyheter – kundvård och försäljning
Hallandstrafiken – kundnöjdhetsmätningar, affärsplanering, ledningsutveckling, marknadsundersökning
Handelsbanken – executive coaching, ledningsgruppstrimning, SPU-program
Hoechst Marion Roussel – kvalitativa och kvantitativa kundundersökningar – primärvård, sluten vård
Jac.Jacobsen – säljträning, kvalitativa och kvantitativa kundundersökningar
JM – Executive coaching, stress rehab, exit interviews, mindfulness training
Journalistgruppen – management support, rekrytering, Key Account Management, säljträning, försäljningschef for hire, HR-stöd
Jönköpings Länstrafik – Kvalitetsundersökningar, Kundnöjdhetsindex, Affärsplanering, Trafikentreprenörskartläggningar


KF Väst – Inspirationsprogram för butiksanställda
Länstrafiken Kronoberg – kundundersökningar
MEDA – presentationsteknik och säljträning för läkemedelssäljare
MIO – butikschefs och butikssäljarutbildningar
Monark Crescent – affärsutveckling, värderingsutveckling, återförsäljarundersökningar, återförsäljarutbildningar, kundfokusutbildning för produktionspersonal
MQ – Handelsskola, Aspirantutbildning blivande handlare, Butikschef, Butikssäljare, e-learning
Myresjökoncernen – säljträning, säljchefsträning, rekrytering, kompetensutvecklingsprogram för ledningsgruppsmedlemmar, ledningsgruppstrimning
Nacka kommun – teamutveckling, Executive coaching, konflikthantering, ledarutbildningar, arbetskulturutveckling
Nils Hanssons åkeri – kommunikationslösning, chefsutbildningar, ledningsgruppstrimning, kundundersökningar, implementering säljstödssystem


Peak Performance – ledningsgruppsutveckling, butikschefsträning, butikssäljarträning
Posten System AB – kvalitativa och kvantitativa målgruppsundersökningar
Rank Xerox – Sales Excellence
Riksbanken – samarbete och kommunikationsträning
Searle – företagsanpassad marknadsekonomutbildning, säljträning
Shell – Butiksutveckling, Sälj och service i butiksmiljö, Företagsförsäljning, Butikschefsutbildningar
SJ – kundvård och försäljning, handledarträning,
Skanska – chefsutbildningar bygg- och platschefer, chefsmöten
SLTF – nuvarande Svensk kollektivtrafik – chefsmöten, presidiekonferenser, affärsplanering, marknads- och medlemsundersökningar
Sparbanken Kronan – säljträning kassapersonal, säljträning företagsmarknad, säljledning
Sparbanken Skåne – säljträning kassapersonal, säljträning företagsmarknad
Stark filmproduktion – styrelseledamot
Stena Line – affärsutveckling ombordaffären, chefsutbildningar ombordpersonal
Stena Data – affärsplanering, ledningsgruppstrimning, intressentkartläggning
Stokab – executive coaching, samarbete och kommmunikationsträning
Surfers Paradise – Sales and Service, kundnöjdhetsundersökningar
SvT – Programutveckling, Kreativitet och Kommunikationsträning
SWEGON – Sales Training
Telemedia – interna klimatmätningar, NMI
Telia Handel – säljstyrning, säljledarträning
Unitema – affärsutveckling, chefsmöten, sales & service konferenser
Volvo Construction Equipment – målstyrd produktion, processutveckling och arbetsledarträning, målstyrda monteringsteam, teamledarträning
Volvo Group Truck Sales & Marketing – communication excellence, global quarterly webcasts, video productions
Volvo GTT – Top Management Meetings, Communication Excellence, corporate video productions


Volvo Svenska Bil – säljträning nybil, begagnat, eftermarknad
Volvo Trucks – Executive summits, communcation audits, communication excellence, corporate video productions, quarterly management meetings, webcasts


Volvo 3P – Top Management Meeting, webcast, Communication Excellence, filmproduktioner
Västernorrlands Länstrafik – utredning incitamentsavtal, trafikentreprenörsundersökning, kundnöjdhetsundersökning
ÅF – affärsutveckling, säljutveckling, säljträning