Kunder och uppdrag - referenslista

Kunder

AB Volvo – communication excellence audits
AGA – Relationship selling, implementing MbO in sales
Appelbergs – management support, försäljningschef for hire
Jac.Jacobsen
Bayer Läkemedel – visions- och affärsutveckling
Bingolotto – kundvård och försäljning, event management, rekrytering
Bohusbanken – idéförsäljning private banking,
Coca Cola Sverige – ledningsgruppsutveckling
Det Norske Radiumhospital – organisationsutveckling, effektiva arbetsprocesser patologen
Ernst & Young – Sales Excellence, Rekrytering
Europolitan – säljträning, säljchefsträning, butikschefsträning, butikssäljarträning
Falkenbergs Sparbank – chefsutbildningar, säljträning privat- och företagsmarknad, rekrytering, kundnöjdhetsundersökningar
Fermenta Läkemedel – affärsplanering, kund(läkare)undersökningar, säljträning för läkemedelssäljare
Frigoscandia Equipment – Customer Centricity Program, Key Account Management, Employee Engagement Surveys, Customer Satisfaction Audits, Project Management Program, Implementing CRM Superoffice/Ceasar, Sales Excellence Training, Management Summits, European, US & APAC Sales & Service Summits, Executive Team Development, rekrytering
Frälsningsarmén – konflikthantering och samarbetesträning
Galderma – säljträning för läkemedelssäljare, rekrytering
Hallands Nyheter – kundvård och försäljning
Hallandstrafiken – kundnöjdhetsmätningar, affärsplanering, ledningsutveckling, marknadsundersökning
Handelsbanken – executive coaching, ledningsgruppstrimning, SPU-program
Hoechst Marion Roussel – kvalitativa och kvantitativa kundundersökningar – primärvård, sluten vård
Jac.Jacobsen – säljträning, kvalitativa och kvantitativa kundundersökningar
JM – Executive coaching, stress rehab, exit interviews, mindfulness training
Journalistgruppen – management support, rekrytering, Key Account Management, säljträning, försäljningschef for hire, HR-stöd
Jönköpings Länstrafik – Kvalitetsundersökningar, Kundnöjdhetsindex, Affärsplanering, Trafikentreprenörskartläggningar