Peter Backman är seniorkonsult inom management och kommunikation. Lösnings- och resultatorienterad som vågar vara annorlunda när syftet är att förverkliga förbättringspotential. 25 års erfarenhet från såväl linjechefs- som konsultroll i både svenska och internationella företag. Specialiserad på kundvärdedriven affärsutveckling och att driva önskvärda beteenden internt. – Vår expertis och vårt professionella erbjudande spänner över områdena management, marknad, försäljning  och kommunikation. Projekten är oftast affärs- och verksamhetsutvecklande. Enkelt uttryckt hjälper vi chefer och medarbetare i olika typer av organisationer att få vad de i grunden önskar sig: meningsfull och lönsam framgång som baseras på att de agerar i enlighet med sina strategier och mål. Vi hjälper människor att lyckas bättre genom att hjälpa dem att kommunicera tydligare, mer direkt och mer ansvarsfullt. URL: https://wtt.se/persons/peter-backman/