Mia Blomqvist har mångårig erfarenhet av att arbeta med coaching och samverkansträning för ledningsgrupper, chefer och medarbetare i nyckelroller. Mia är särskilt skicklig på konflikthantering i arbetsgrupper och mellan individer. I Walk the Talks förändringsuppdrag är Mias coachande förhållningssätt en central metod att få chefer och medarbetare att hitta viljan och kraften att själva bli det starkaste verktyget. – Min erfarenhet är att när människor förstår, uttrycker och tar ansvar för sina egna och verksamhetens behov så skapas de bästa förutsättningarna för goda prestationer. Effektivitet och harmoni går då hand i hand. Walk the Talks arbete – i form av coaching, workshops, träning och team building – syftar till att skapa balans mellan avsikt, uttryck och agerande i professionella sammanhang. Vi hjälper individer och grupper att prestera utifrån sin högsta potential. URL: https://wtt.se/persons/mia-blomqvist/