Om Walk The Talk

”Vi hjälper människor att lyckas bättre genom att hjälpa dem att kommunicera tydligare, mer direkt och mer ansvarsfullt”

Walk the Talk är en konsultbyrå specialiserad försäljning, kommunikation och ledarskap kundanpassade lösningar som förstärker uppdragsgivarnas processer för affärs- och verksamhetsutveckling. Läs mer om hur det kan gå till i våra kundcase . Och i vår showreel här under ger vi en översikt av några av de kunder vi jobbat med de senaste åren.

Omgivna av ett stort antal konkurrenter, skiljer vi oss från övriga genom både arbetsmetoder och ansats. ”Walking the talk” handlar om integritet och ledarskap; uppriktighet i både ord och handling. Alltid med fokus på prestation, resultat och att det måste funka för människorna.

Sedan 2003 har vi arbetat med stora och små organisationer allt från AB Volvo, Swedbank, Postnord och Stockholms Stad till lilla Bergstrands kafferosteri på Ringön i Göteborg. Personlig försäljning, ledarskap och kommunikation är våra primära kompetensområden.

Vi är en oberoende aktör som i kunduppdrag också samarbetar med andra kompetenser inom design, management och branding. Våra internationellt verksamma kunder drar nytta av WTT’s delaktighet i två globala konsultnätverk: 1. Harrison Assessments samt Radical Collaboration

Ägare och grundare är Peter Backman och Maria Blomqvist.

Mia Blomqvist

Mia Blomqvist har mångårig erfarenhet av att arbeta med coaching och samverkansträning för ledningsgrupper, chefer och medarbetare i nyckelroller. Mia är särskilt skicklig på konflikthantering i arbetsgrupper och mellan individer.

I Walk the Talks förändringsuppdrag är Mias coachande förhållningssätt en central metod att få chefer och medarbetare att hitta viljan och kraften att själva bli det starkaste verktyget.

– Min erfarenhet är att när människor förstår, uttrycker och tar ansvar för sina egna och verksamhetens behov så skapas de bästa förutsättningarna för goda prestationer. Effektivitet och harmoni går då hand i hand.

Walk the Talks arbete – i form av coaching, workshops, träning och team building – syftar till att skapa balans mellan avsikt, uttryck och agerande i professionella sammanhang. Vi hjälper individer och grupper att prestera utifrån sin högsta potential.

Peter Backman

Peter Backman är seniorkonsult inom management och kommunikation. Lösnings- och resultatorienterad som vågar vara annorlunda när syftet är att förverkliga förbättringspotential.

25 års erfarenhet från såväl linjechefs- som konsultroll i både svenska och internationella företag. Specialiserad på kundvärdedriven affärsutveckling och att driva önskvärda beteenden internt.

– Vår expertis och vårt professionella erbjudande spänner över områdena management, marknad, försäljning  och kommunikation. Projekten är oftast affärs- och verksamhetsutvecklande.

Enkelt uttryckt hjälper vi chefer och medarbetare i olika typer av organisationer att få vad de i grunden önskar sig: meningsfull och lönsam framgång som baseras på att de agerar i enlighet med sina strategier och mål. Vi hjälper människor att lyckas bättre genom att hjälpa dem att kommunicera tydligare, mer direkt och mer ansvarsfullt.