Stockholms Sjukhem

– Det är väldigt positivt med den här typen av insatser, säger Helena Åström, HR-chef på Stockholms Sjukhem.

– Vi har ett medvetet sätt att arbeta inom hela vår verksamhet, vilket ger resultat. Bland annat brukar vi få höga poäng i mätningar av medarbetarnas trivsel. Det är väldigt viktigt, inte minst med tanke på att det är brist på sjukvårdspersonal och att rekrytering är en avgörande framtidsfaktor.

Samtidigt utgör medarbetarnas välmående själva grunden för den upplevelse patienter och närstående får på Stockholms Sjukhem.

”Om personalen inte trivs är det inte möjligt för oss att erbjuda ett gott bemötande gentemot dem som kommer till oss för att få vård och omsorg. Det går hand i hand” Helena Åström, HR-chef

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs utan vinstsyfte av en stiftelse. Grundidén – att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka – är densamma i dag som vid grundandet 1867.

Här finns avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Dessutom en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning som är knuten till Karolinska Institutet.

I samarbete med Walk the Talk, WTT, arrangerar Stockholms Sjukhem löpande grupputveckling av större grupper på ungefär 30 personer.

– Det är en del av vårt naturliga arbete med att ständigt utveckla våra arbetssätt. Ibland är upprinnelsen att något ändrats i våra spelregler eller i vår struktur, i andra fall kan det vara en enhetschef som ser en potential i att göra saker annorlunda, berättar Helena Åström.

– Genom processen tydliggörs vilken gemensam kraft det finns i gruppen och hur man kan ta vara på den för att nå gemensamma mål.

Även chefscoaching är en del av samarbetet.

– Våra chefer kan be om stöd när de till exempel står inför en extra besvärlig situation, säger Helena Åström.

Det förekommer också att WTT stöttar vid konflikthantering i mindre arbetsgrupper. Processen börjar då ofta med personliga intervjuer enskilt.

– Därefter sker arbete i grupp. En viktig del är att stötta medarbetarna att klargöra vad de tycker inför de andra. Det är nödvändigt för att synliggöra vad det är som försiggår i gruppen. I samband med det utformas gemensamma spelregler för hur man ska bete sig i gruppen. Alla måste vara med och ta ansvar för förändring. Oftast löser vi problemen genom att prata igenom dem, säger Helena Åström.

– Bemötandet från WTT är empatiskt och ödmjukt, samtidigt som de kan vara tuffa när det behövs. Resultatet brukar bli fantastiskt bra. Det är väldigt skönt att samarbeta med konsulter som man vet kommer att leverera.

Kund
Stockholms Sjukhem
Verksamhet
Vård och omsorg i stiftelseform
Utmaning
Säkerställa ett gott bemötande över tid