Riksbyggen

– Vi har hittat rätt med WTT. Vi förstår varandra och trivs tillsammans. Det är grunden för effektiv kommunikation, säger Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

Riksbyggen har samarbetat med Walk the Talk (WTT) sedan 2002.

– Det började med ett projekt för kundansvariga inom fastighetsförvaltningen. Våra förvaltare fick en ändrad roll som omfattade aktivare kundrelationer. WTT hjälpte oss att avdramatisera begreppet ”sälj”, definiera rollen som kundansvarig och träna förvaltarna i affärsmannaskap och försäljning, berättar Carl-Johan Hansson, som tidigare varit ansvarig för Fastighetsförvaltning, men nu leder affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

Efter detta första projekt har samarbetet mellan Riksbyggen och WTT utvecklats för att följa Riksbyggens satsningar på utveckling av försäljningsorganisationen och internkommunikation.

– Vi har också fått hjälp med att utveckla ledningsgruppen, med särskild inriktning på hur den bäst skulle kunna möta förväntningarna från vår ägarkrets, som består av olika organisationer samt egna medlemmar.

Tidigare fanns två affärsområden inom Riksbyggen. Fastighetsförvaltning, som förvaltar bostadsrätter för egna och externa bostadsrättsföreningar, samt Bostad, som projekterar och säljer bostadsrätter.

Ett viktigt strategiskt steg togs nyligen med etableringen av ett tredje affärsområde, Fastigheter, där man satsar på ett eget bestånd av bostadshus med hyresrätter.

”Våra ägare vill att vi ska vara en fullvärdig samhällsaktör som gör det möjligt för människor att hyra sin bostad” Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen

– Det ska dock vara en lönsam verksamhet som kan fungera länge, så att vi förvaltar vårt kapital väl. Vi kan också sälja dessa fastigheter vidare, i första hand inom ägarkretsen.

Processen med att starta affärsområdet inleddes med teambuilding för ledningsgruppens sex medlemmar i samarbete med WTT.

– Vi ville komma i gång snabbt genom att låta teamet lära känna varandra och skapa förutsättningar för gruppen att fungera väl ihop och växa tillsammans.

Senare upprepades processen, nu med 15 medarbetare och planering för tillväxt.

– När gruppen växer förändras utmaningarna. Det handlar mer om indirekt ledarskap. WTT har hjälpt oss att ta fram en affärsplan och att kommunicera denna internt. Jag som chef behöver kommunicera väl i ledningsgruppen, och alla där ska kunna inspirera övriga medarbetare. Internkommunikationen är viktig när man bedriver förändringsarbete, säger Carl-Johan Hansson.

– För min egen del har det varit en stor förändring att gå från ett operativt till ett mer övergripande ansvar.

Innehållet i kommunikationen har till stor del bestått av exempel på hur framgångsrik etableringen har varit så här långt.

– På det sättet ingjuter vi stolthet och kan stimulera till ytterligare lönsam tillväxt. Vi har tillsammans med WTT gjort bland annat filmer med vittnesmål från medarbetare om hur mycket vi gjort på kort tid.

Kund
Riksbyggen
Verksamhet
Utvecklar, säljer och förvaltar bostäder
Utmaning
Stärka affärsmässigheten och skapa ett nytt affärsområde