Cobham

Flyg och fartyg hittar rätt med hjälp av Cobham Rotating Systems i Kista, den svenska delen av internationella jättekoncernen Cobham med 11 000 anställda.

Sverigekontoret har 38 medarbetare och ingår i divisionen Cobham Aerospace Communications. Här produceras roterskarvar, det vill säga komponenter till radarutrustning.

– Ett fåtal företag i världen arbetar med detta. Vi har en nischad verksamhet med försäljning globalt. Kunderna är företag som bygger radaranläggningar för flygplan, flygplatser och sjöfart. En produkt kostar normalt mellan en halv miljon och en miljon kronor, berättar VD Hans Wallgren.

Förändring har varit ett tema för bolaget ganska länge, och Walk the Talk (WTT) har funnits som stöd i processen.

– Med början 2008 ökade vår omsättning kraftigt. Det var en positiv med samtidigt jobbig utveckling. Alla fick jobba hårt för att hinna leverera, och att styra rätt var inte lätt. I det läget tog vi hjälp av WTT för att coacha ledningsgruppen.

Efter några år av tillväxt fattades på koncernnivå beslut om att flytta hälften av den framgångsrika verksamheten till USA.

– Då uppstod en annan sorts stress. Hälften av personalen här fick sluta. En del hade jobbat här i många år, och vi i ledningen var tvungna att låta gamla kollegor sluta. Samtidigt drabbades flera medarbetare av utmattningssyndrom.

Återigen anlitades WTT för stöd och coachning, både av ledningsgruppen och av enskilda medarbetare utanför denna.

– Det var en period av panik. Utmaningen var att kämpa på, hålla humöret uppe och inte ge upp. Vi tyckte inte att vi fungerade så bra som ledningsgrupp i det här läget. Det blev startskottet för en både givande och krävande process i flera steg.

Nästa strategiskifte kom när koncernledningen bestämde att den svenska verksamheten åter skulle börja expandera.

– Vi behövde rekrytera och fasa in nya medarbetare, samtidigt som man på koncernnivå förväntade sig lönsamhet från start. Vår verksamhet är en mogen del av företaget, och vi förutsätts fungera som kassako. Det finns liten förståelse för att även vi behöver investeringar för framtiden, säger Hans Wallgren.

”Om vi inte presterar riskerar vi att läggas ned. Sådan är verkligheten i en stor, internationell koncern och den pressen lever vi ständigt med.” Hans Wallgren, VD

En lärdom av utvecklingsprocessen tillsammans med WTT var att rädsla var en stark drivkraft i företaget.

– Genom att synliggöra det kunde vi också bearbeta det, säger Hans Wallgren.

Han berättar också om Harrison Assessment, ett verktyg för medarbetarutveckling som WTT använder.

– Mitt eget test gav en bild som jag tyckte var helt fel. Den var inte alls som jag såg mig själv. Men efter uppföljning med WTT fick jag hjälp att se hur egenskaper som jag själv uppfattade som personliga styrkor kunde uppfattas som problematiska av andra. Det var början på en process som har varit krävande för mig personligen men gjort mig till en mycket bättre chef. Därför har det också stor betydelse för företaget.

WTT:s roll har också omfattat rekrytering till ledningsgruppen.

– De kunde oss redan så bra att det låg nära till hands att anlita dem när vi behövde en ny ekonomichef. Den rekryteringen blev en fullträff, säger Hans Wallgren.

– Vi har allmänt sett mycket stort förtroende för WTT:s sätt att hjälpa oss att hantera tuffa processer.

Kund
Cobham Rotating Systems
Verksamhet
Produktion av komponenter till radarutrustning
Utmaning
Möta yttre förändring