Våra erbjudanden

WALK THE TALK metoden

Vi arbetar nära våra kunder. Ofta involveras hela verksamheten i en process med många komponenter. Flera delprocesser kan pågå samtidigt. De kan också genomföras som enskilda satsningar.

Processteg:

  1. Verksamhetens prioriterade strategier och mål
  2. Ledningsgruppens samsyn och samverkan
  3. Kommunicera enhetliga budskap med samtliga chefer
  4. Kommunicera enhetliga budskap med hela personalen
  5. Coacha ledare och nyckelpersoner
  6. Inventera och genomföra kompetensutveckling
  7. Rekrytera kompetens
  8. Kommunicera externt