WALK THE TALK

Vad WTT tillför

Företag och organisationer gör inte alltid som de avsett. Ofta är det mer utmanande att realisera en strategi än att formulera den. Förändringsprocesser är komplexa.

Därför har vi på WTT specialiserat oss på stöttning i själva genomförandet. Genom intervention och handledning av grupper och individer hjälper vi våra kunder att skapa bättre samstämmighet mellan ord och handling, bland annat genom att identifiera och förstärka önskvärda beteenden i organisationen.

Konkret kan det röra sig om en process för att förbättra arbetsmiljö och arbetsmetoder. Det kan handla om att förbättra kvalitet eller hitta smartare sätt att göra saker på. Var utmaningarna ligger varierar mellan olika organisationer. Vi gör också gärna mer begränsade insatser inom specifika delområden.

Vår verksamhet spänner över kompetensområdena psykosyntes, ACT, Coaching, konflikthantering, ledarskap,  kommunikation och talent management. Det handlar  om att kombinera kommersiellt kunnande med personlig utveckling.