Från ord till handling

Kunderbjudanden


Intervention och handledning
Genom intervention och handledning av grupper och individer hjälper vi våra kunder att skapa bättre samstämmighet mellan ord och handling, 

Konkret kan det röra sig om en process för att förbättra arbetsmiljö och arbetsmetoder. Det kan handla om att förbättra kvalitet eller hitta smartare sätt att göra saker på. Var utmaningarna ligger varierar mellan olika organisationer. Vi gör också gärna mer begränsade insatser inom specifika delområden.

The Dream Team & Strategy Acceleration
Walk the Talks metod och processtöd för ledningsgruppen (team med P&L ansvar) kartlägger och utgår från graden av samsyn på prioriteringar och utmaningar, prioriterar aktiviteter och accelererar exekvering av prioriterade strategier. Pang på rödbetan med fokus på verkställighet och resultatstyrning.

Executive summits
Walk the Talk producerar toppchefsmöten som ett av ledningens viktigaste verktyg för att driva fokus, samsyn och rätt beteenden. Walk the Talk agerar som en integrerad del av kundorganisationen med den extra kraft som kommer av ett utifrån-perspektiv. Vi skapar innehåll och format som gör varje möte till det bästa hittills och där resultaten går att avläsa i effekt både på strategisk och operativ nivå – före, under och framför allt efter genomfört möte.

Webcast
Vi planerar genomför och efterarbetar webbsändningar, i första hand för att förankra budskap internt i organisationer med en geografiskt spridd verksamhet. Den bärande tanken är samtidighet. Genom sändningarna nås hela organisationen vid samma tillfälle, vilket innebär att det sker en snabb och samtidig kaskadering av budskapet. Ju snabbare förankringen sker, desto snabbare kommer resultatet.

Sales Excellence
Vi utbildar, tränar och coachar säljare, säljledare och säljchefer. För uthållig framgång som säljare krävs, aningen förenklat, att du uppfattas som positivt annorlunda, att du har något som är värdefullt för kunden och kanske framför allt att du är trovärdig. I vår regi hjälper vi dig att förstå grunderna och hur du ska använda dina egna personliga styrkor för att lyckas bättre som säljare. Jo, det finns ett antal variabler som gäller alla. De täcker vi naturligtvis också in.

Förtroendefullt samarbete
Ett av våra mest kraftfulla verktyg för att påtagligt förbättra samarbetsförmåga i team är Radical Collaboration, på svenska Förtroendefullt Samarbete. Processen omfattar initialt tre dagar och är särskilt användbar för att bygga kritiska team. Genom modellen identifieras hinder för samarbete I en grupp. Utgångspunkten är två så kallade zoner, en röd och en grön, för oönskad respektive önskad dynamik i en grupp

Communication Excellence
Att effektiv kommunikation skapar bättre förutsättningar för goda affärer och väl fungerande verksamheter är sen länge en ”no brainer”. Utmaningen ligger som alltid i att få det att hända på rätt sätt. Vi är särskilt duktiga på att leverera kommunikationslösningar som gör det ännu lättare för chefer och medarbetare i kundorganisationen att gå i takt mot gemensamma mål.

Live webcast, Besikta Bilprovning, når 600 medarbetare på 140 stationer runt om i Sverige